Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Monuta
Vanaf € 6,45 P/maand
Monuta uitvaartverzekering
Verzekerd tot €6.500
Kinderen gratis meeverzekerd tot 18e levensjaar
Geen winstdeling
Premiebetaling tot overlijden
€2000 natura, €4500 kapitaal
Eenvoudige medische acceptatie
 
*Premie voor een 18-jarige, meetdatum 11-03-2021
 
DELA Uitvaartplan
Vanaf €4,72 P/maand
DELA uitvaartverzekering
Verzekerd tot €6.650
Kinderen mee te verzekeren
Winstdeling
Premiebetaling tot overlijden
€6000 natura, €650 kapitaal
Eenvoudige medische acceptatie
 
*Premie voor een 18-jarige, meetdatum 11-03-2021
 
Ardanta
Vanaf €7,91 P/maand
Ardanta uitvaartverzekering
Verzekerd tot €6.600
Kinderen gratis meeverzekerd tot 18e levensjaar
Winstdeling
Premiebetaling tot 80e levensjaar
€6500 kapitaal
Eenvoudige medische acceptatie
 
*Premie voor een 18-jarige, meetdatum 11-03-2021
 
PC Uitvaart
Vanaf € 7,66 P/maand
PC uitvaartverzekering
Verzekerd tot €6.500
Onbekend of kinderen zijn meeverzekerd
Geen winstdeling
Premiebetaling tot 80e levensjaar
€6500 kapitaal
Eenvoudige medische acceptatie
 
*Premie voor een 18-jarige, meetdatum 11-03-2021
 

Uitvaartverzekering belastingDe Belastingdienst heeft er op 1 januari 2009 voor gekozen om de premie van de uitvaartverzekering niet langer aftrekbaar te maken. Daarvoor kon u de maandelijkse premie wel opgeven als kosten, in een aantal specifieke situaties. Er zijn op dit moment nog wel andere manieren om uw uitvaartverzekering toch te verwerken in uw aangifte, zo kunt u bijvoorbeeld een zogenoemde ‘koopsom uitvaartverzekering’ afsluiten. Met deze verzekeringsvorm hoeft u over de eerste €6744,- van de waarde van uw verzekering geen vermogensbelasting te betalen.

Geen belastingvoordelen voor uitvaartverzekeringen

Anders dan het afsluiten van een koopsom uitvaartverzekering kunt u in 2015 geen aanvullende belastingvoordelen meer krijgen voor deze verzekering. De bruto en netto kosten van uw uitvaartverzekering zijn sinds 1 januari 2009 dus altijd gelijk aan elkaar. Het is op dit moment helaas ook niet meer mogelijk om de premie van uw begrafenisverzekering voor de jaren voor 2009 terug te vragen, omdat de periode waarin dit mogelijk was ondertussen is verstreken.

Toekomst aftrekbaarheid begrafenisverzekering

Het is onbekend over de Belastingdienst er in de toekomst weer voor zal gaan kiezen om de premie van de begrafenisverzekering weer aftrekbaar te maken.

Overlijdenskosten zijn wel aftrekbaar

Uitvaartverzekering als spaarpotDe overlijdenskosten zijn voor uw nabestaanden wel aftrekbaar, deze kunnen bij de aangifte erfbelasting dus worden opgevoerd. Het is wel belangrijk om u te beseffen dat de overlijdenskosten alleen aftrekbaar zijn op het moment dat deze niet (volledig) door de uitvaartverzekering worden gedekt. Indien er een gedeelte wordt gedekt, dan moet u het gedekte bedrag van het te betalen bedrag afhalen. Het overblijvende bedrag aan overlijdenskosten mag in de aangifte erfbelasting worden verwerkt door de nabestaanden.

Aftrekbaarheid uitvaart

Op het moment dat u geen begrafenisverzekering hebt, dan kunnen uw nabestaanden de volledige overlijdenskosten aftrekken van de erfbelasting. In dat geval hoeft er geen rekening gehouden te worden met eventuele uitbetalingen van verzekeringsmaatschappijen.